Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S

 


Totalpris Container
 Nem affaldshåndtering fra bygge- og nedrivningsopgaver!
 
Vælg det område du vil bestille en container til: 

Let og enkel affaldshåndtering

På totalpris.dk tilbyder vi en enkel og overskuelig løsning til håndtering af affald - i særlig grad rettet mod håndværk og byggeri - hvor øgede krav til genanvendelse og ugennemsigtige afregningsprincipper ofte har givet huller i byggeregnskabet.

Vi tilbyder et konkurrencedygtigt alternativ - også i forhold til kommunale genbrugspladsers tilbud om gratis aflæsning, hvor vi sparer dig for unødvendigt tidsforbrug på kørsel og sortering på genbrugspladsen.

Vi sikre effektiv genanvendelse af de rene sorterede fraktioner.

 

Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S - Sintrupvej 13 - 8220 Brabrand - Tlf. 86 24 12 88 - E-mail: mail@johs-sorensen.dk